Hebrew   English   French 
מונה מבקרים : 0
 
 
 
 
Hebrew   English   French 
מונה מבקרים : 173468
 תפילת כלה מוקלטת על דיסק

 

 

     הפתעה לחתן...  הקלטת תפילת הכלה על דיסק.

 

 

כלה שמעוניינת להקליט את תפילת הכלה שלה באולפן, וברקע יושמע שיר שליבה חפץ. כדי להשמיע בדרכה לחופה

,תוכל להקליט בעלות של 150 ש"ח בלבד, כולל מיקס ועריכה, באולפן של אלעד דגן.

 

 מחיר מיוחד ללקוחות של ענבי הגפן.

 

פרטים נוספים אצל נועם: 0522-769385.

 
 
מונה מבקרים : 173468