Hebrew   English   French 
מונה מבקרים : 0
 
 
 
 
Hebrew   English   French 
מונה מבקרים : 173468
 מבצע לזוגות מאורסים
בס"ד        
 
מתנה לכל זוג שהתארס - דיסק של התזמורת.
 

כן, כל זוג שהתארס בשעה טובה ומוצלחת, מוזמן לבוא ולשמוע את תזמורת ענבי הגפן עם הסולן: רועי ידיד - ויקבל דיסק יוקרתי ומיוחד של התזמורת , וזאת מבלי להתחייב או לחתום על הסכם וכדומה.

 

 

מותנה בכך שהזוג מתקשר מראש וקובע עם נועם , יום שיבוא לשמוע, וכן וידא שמועד חתונתם אקטואלי לגבי ענבי הגפן.

 

 

זוג שסגר איתנו ולא בא לאירוע לשמוע אותנו ( זוגות מחו"ל או משפחות שמכירות אותנו וסומכות.. ) יקבלו בערב חתונתם.

 

 

למען הסר ספק , זוג שיבוא ללא קביעה מראש או שבמועד חתונתם, התזמורת תפוסה – אינו זכאי לקבל דיסק.

 

 

אז קדימה, יוצאים יחד להנות, לשמוע מוזיקה ולקבל דיסק מדהים חינם...

 

 
 
המבצע לזמן מוגבל , כפי החלטת ההנהלה.
 
 
מונה מבקרים : 173468