Hebrew   English   French 
מונה מבקרים : 0
 
 
 
 
Hebrew   English   French 
מונה מבקרים : 174763
 שירת האמונה

 

 

 

 

בס"ד
 

שירת האמונה:

 

 
 
קטעי הצגה ושירה המותאמים לילדי בי"ס היסודי.
בנושאים שונים ומגוונים כולל חגים.מופע חינוכי שמשאיר רושם רב.
 
לפרטים נוספים,  לחץ: שירת האמונה.
 
 
מונה מבקרים : 174763